Generalforsamlingen den 1. marts 2019

 

FORMANDENS BERETNING FOR SØLLERØD JAZZKLUBS VIRKE I SÆSONEN 2018

 

Af Jens Bruhn

 

Det har fortsat været en dejlig oplevelse at være en del af bestyrelsen, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne har udført en stor og ansvarsfuld arbejdsindsats, og hvor der hersker stor tillid til, at alle aftalte opgaver bliver løst på bedste måde og til tiden – og tænk, det bliver de!

 

Medlemstallet på lidt over 220 er hæderligt, men desværre ikke godt nok, for målet er fortsat, at vi skal være en forening med omkring 400 medlemmer.

 

Medlemmer og gæster er glade for at komme og lytte – og evt. danse - til den jazzmusik, som vi har sat på programmet, og almindeligvis høster vi anerkendende ord for vort valg af repertoire.

 

Efter forslag og inspiration fra medlemmer og drøftelser i bestyrelsen kom denne sæsons program til at se ud på følgende vis:

 

Niels Jørgen Steens A-team

Monique Thomas & Burich – L’Etienne New Orleans Ensemble

Ole Kock Hansens Allstars

Martini* med Nulle og Fessor

Niels Jørgen Steens Charlie Parker Band

Billy Cross Band

Paul Harrison Band                                                                                    

Roger Berg Big Band

 

Og i første del af sæson 2019 har vi allerede haft den glæde at høre: A-teamet, Norbert Susemihls Joyful Gumbo og i aften er det Kristian Jørgensen med Mathias Heise og Peter Jensen, som er på plakaten. Den 5. april afrundes første del af sæsonen 2019 med Snorre Kirks kvintet – så der er heldigvis lidt at se frem til.

 

Samarbejdet med Rudersdals Big Band om at afholde en ”torsdagskoncert” før vores oktober arrangement blev ikke til noget i den forgangne sæson, men bare rolig, RB vil være på plakaten torsdag den 3. oktober.

 

I den aftale bestyrelsen har indgået med kommunen om at være behjælpelig i forbindelse med forskellige jazzarrangementer, har bestyrelsen forsat et godt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, dog har samarbejdet i de sidste sæsoner ikke været effektueret, hvad angår egentlige musikarrangementer – ærgerligt nok.

 

Vi har kun godt at sige om samarbejdet med de offentlige myndigheder. Vi har et forbilledligt samarbejde med forvaltningen, ”Kultur og Fritid”, som vi reserverer lokaler hos vederlagsfrit,  og som vi har modtaget megen hjælp fra i vores ”eksodus-tid” her på Mariehøj.

 

Samarbejdet med Nærum Skole er også godt. Det er især den tekniske medarbejder, Torben, vi har stor glæde af. Altid til tjeneste, hjælpsom – og langt ud over det almindelige.

Det glædede os også, at kælderområdet bliver miljørenoveret og tillige vil blive malet, nu er det bare spændende om træværket, som trænger til en omgang maling, bliver frisket op. Desværre har det ikke været muligt at blive orienteret om, hvornår renoveringen skulle sættes i gang.

Og dog, i vinterferien blev arbejdet udført – i en lille skrabet udgave. Dette betyder, at vi egentlig godt kunne have afholdt alle sæsonens arrangementer på vores spillested gennem 41 sæsoner, kælderteateret. Jeg mener, at Rudersdal Ejendomme har udført et ualmindeligt ringe stykke arbejde i denne sag. Håndteringen har i alt fald besværliggjort meget for ”jazzeren”.

 

Samarbejdet med Mantziusgården er gået i stå, men vore medlemmer kan fortsat komme ind til denne kulturinstitutions arrangementer og omvendt.

 

Klubben har ansøgt Kulturstyrelsen og Rudersdal Kommune om i tilskud til vore otte arrangementer. Ærgerlig nok har vi fået afslag, da styrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget mener, at den musik vi præsenterer, ikke kan indregnes som moderne og progressiv nok eller vi har for ”god” en kassebeholdning. Fremover skal vi fortsat køre klubben uden offentlige hjælpemidler, og i grunden er det som det skal være, med vores kassebeholdning.

Dog skal det retfærdigvis fortælles, at vi har modtaget 10.000 kr. i 2018 fra kommunen og vil få yderligere 5000 kr. i 2019 som kompensation for manglende barindtægter under vore ophold på Mariehøj. Denne ordning ophører dog med udgangen af første del af sæson 2019 og vil gøre det, hvis Mariehøj Centeret bibeholdes som spillested.

 

Det er meget vigtigt for en forening at have en nøjeregnende kasserer, og det har vi fortsat. Ole Skov Petersen sidder ansvarsfuldt og tungt på pengekassen, og det elektroniske medlemskartoteket styrer han med jernhånd i godt samarbejde med Poul Erik Andersen - det giver tryghed.

En kassebeholdning på små 220.000 kr. må også betragtes som en god stødpude for evt. underskud på nogle af arrangementerne.

 

Og det gør det også trygt, at revisoren, Finn Hansen, er enig med kasserens bogføring og resultater. Tak for hjælpen ved finkæmningen af vores regnskab, Finn.

 

Poul Erik Andersen står for kontakten til medlemmene gennem klubbens hjemmeside. 

Dog har en arbejdsgruppe taget fat på at reformere hjemmesiden, så den fremover kan fremstå i en ny og mere tidssvarende udgave. Bestyrelsen vil i foråret arbejde videre med to forslag, vi har modtager fra gode folk, som vil jazzklubben det bedste.

 

Thomas Heilmann udarbejder forlæggene til medlemskort og til de trykte programmer, som fremlægges på bibliotekerne og på bordene ved vore arrangementer. Derudover afholder Thomas en række velbesøgte foredrag om jazzen set i historisk perspektiver for at udbrede kendskabet til denne dejlige musikgenre.

Næste år er det Count Basie og hans fantastiske musikere, som er temaet for foredragsrækken, som præsenteres i samarbejde med AOF Nordsjælland.

Opmærksomme lyttere vil tillige på Radio Jazz (FM 102,9 Mhz) have lagt mærke til, at 2  af bestyrelsens medlemmer, Ole Skov Petersen og Povl Kyster, ofte lader deres milde røst lyde ud i æteren, når de præsenterer deres fine jazzprogrammer i radioen..

 

 

Samarbejdet med Rudersdal Avis er forbilledligt.   Vores lokale avis bringer vore pressemeddelelser, af og til i lidt omskreven form, og af og til bringer de også portrætter af nogle af de store navne, vi har på plakaten.

Frederiksborg Amts Avis, som vi tidligere havde stor glæde af, er ikke så driftssikker som tidligere, og det er vi naturligvis kede af.

Derimod er Ole Holde, formanden for Fredensborg Jazzklub, en sikker formidler af vores repertoire på Jazzkanalen, der sender dagligt til hele Nordsjælland på frekvensen FM 104,3, fra kl. 12 til 18, dog ikke i weekenden..

Også Rudersdal Webbys redaktør, Olav Dyrby bringer på nettet vore pressemeddelelser og derudover reklamerer Rudersdal Webby for de glade jazzbudskaber på Facebook. 

Pressearbejde varetager Povl Kyster kyndigt med stor viden og akkuratesse.

Povl har i øvrigt påtaget sig en hel del af klubbens løbende aktiviteter, det nemlig også Povl, varetager hele bandbookningen, og det er et puslespil uden lige at få bjærget aftalerne mellem os og de mange musikere. Heldigvis ser det ud som han kan lide det.

 

En anden, der også slæbte i den første del af sæsonen, og det i ordets fysiske forstand, er Jens Nomand Nielsen, for det er ham, som bragte os de vigtige våde varer frem til baren og de tomme emballager retur til udsalgsstederne. Godt slæbt af den over 80 årige nydelige herre.

 

Bestyrelsen har i det hele taget atter i denne sæson også fungeret som et godt og velsmurt team, et hold, hvor meninger og synspunkter har været diskuteret, hvorledes en jazzklub skal drives for at nå det bedste resultat.

 

Derfor også en stor tak til David, Marianne, Dorthe, Mie, Ingrid og Niels for deres store indsats.

 

Når jeg nævner Niels til sidst er det fordi, denne fingernemme mand i mange år har påtaget sig det ualmindeligt store og nervepirrende job at stå for lys og lyd. Han har med stoisk ro bestyret lyssætningen, men især styringen af lydanlægget har krævet ikke så få tekniske færdigheder og i særdeleshed en meget kontrolleret psyke, når musikerne i munden på hinanden ville have skruet op eller ned for netop deres mikrofon. Her viste det sig tydeligt, at Niels gennem et langt lærerliv havde omgået mange vanskelige børn og fået mange gode resultater ud af sine mange anstrengelser, lige som i jazzeren.

 

Fortsat har vi i bestyrelsen drøftet alderssammensætningen af klubbens og bestyrelsens medlemmer. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at klubben ikke lige fremstår som en ”ungdomsklub”, men mere et sted for mennesker, der som unge fik jazzen ind med modermælken. Det er godt og glædeligt, ja, det er alle tiders, at der er mange af min generation, der fortsat nyder at komme her, men på sigt vil den nuværende alderssammensætning betyde, at vi ikke kan fortsætte klubbens virke de næste 40 år, hvis ikke vi får tilført yngre kræfter, hvis hjerter også banker for jazzen og har glæden ved at samarbejde om at præsentere jazz fra den bedste skuffe. Derfor er vi veteraner også glade for, at der er to yngre herre, som gerne vil påtage sig dele af bestyrelsesarbejdet – men her om senere.

 

Jeg vil lige repetere, det er vigtigt, at vi finder hundrede nye medlemmer, og at vi også udover den nuværende bestyrelse, finder jazzinteresserede og arbejdsomme bestyrelsesmedlemmer, der fremover vil tage fat, når Søllerød Jazzklub skal slår dørene op for nye jazzede, swingende, bebopede og rockende arrangementer.

 

Det er ingen hemmelighed, at bestyrelsens alder støt er steget godt i vejret. Jeg er stadigvæk en af de yngste. Ofte har der være drøftet, hvordan vi fik sat en foryngelsesproces i gang blandt bestyrelsens medlemmer. Mange bestyrelsesmedlemmer har til tider truet med at sige stop, da kroppen ikke helt er, hvad den tidligere havde været. Alligevel har vi arbejdet ufortrødent videre. Rutinerne med arrangementsafviklingen i Kælderteateret lå dejlig fast, det gik bare der ud af - og sjovt har vi det.

 

Efter nytår har 10 af klubbens 12 bestyrelsesmedlemmer trods alt valgt at stoppe deres engagement i bestyrelsen.

Heldigvis er der 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at fortsætte og 3 medlemmer, som gerne påtage sig bestyrelsesarbejdet, men der mangler mindst fem nye bestyrelsesmedlemmer, hvis arbejdet ikke skal blive alt for uoverkommeligt og vedtægterne overholdes til punkt og prikke.

 

Jeg ønsker det nye hold al mulig held og lykke med arbejdet og glæder mig til at se, hvordan jazzformidlingen i Rudersdal fremover vil blive grebet an. Tak for I tager over.

 

Tak til jer alle i bestyrelsen, for godt, godt arbejde og sjovt og loyalt samarbejde.

 

Nærum, den 1. marts 2019

Jens Bruhn

 

Søllerød Jazzklub - Budget 2019
INDTÆGTER
Kontingent              25.000    
Entré           140.000    
Bar              25.000    
          190.000    
UDGIFTER
Musik           150.000    
Vareforbriug              12.500    
Tryk                8.000    
Koda                7.000    
Vedligehold                5.000    
Diverse                5.500    
Gebyrer                2.000    
          190.000