PROGRAM FORÅR 2019

Fredag den 1. marts 2019, kl. 19 præcist

Ordinær generalforsamling

Sted:    Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkebysalen, Øverødvej 246B, 2840 Holte.

Dagsorden:

1.    Godkendelse af dagsorden

2.    Beretning om foreningens virksomhed

3.    Regnskab og budget

4.    Bestyrelsens forslag

        Efter ønske fra Nils-Erik Norsker har bestyrelsen sat følgende punkt på
       dagsordenen:

       Drøftelse af og vejledende afstemning om fremtidigt spillested for Søllerød
       Jazzklub

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

        Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg

        hhv. ønsker at udtræde af bestyrelsen:

                           Jens Bruhn

                           Thomas Heilmann

                           Poul Erik Andersen

                           Povl Kyster

                           Marianne Valeur Andersen

                           Mie Aistrup

                           Niels Friis-Hansen

                           Jens Nomand Nielsen

                           Ingrid Kjær

                           Dorthe Valeur Hansen

          Følgende er villige til genvalg/at fortsætte i bestyrelsen:

                           Ole Skov Petersen

                           David Devantier

           Bestyrelsen har følgende forslag til nyvalg:

                           Olaf Winsløw

                                  Mads Tuxen

                           Jarl Gottlieb

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

                          De nuværende:

  Finn Hansen (Revisor) er villig til genvalg

  Henrik Mørch Mortensen (Revisorsuppleant) ønsker ikke genvalg

8.    Eventuelt

Ad 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Jens Bruhn (jensbruhn1@gmail.com) i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Ad 6 Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal være formanden  Jens Bruhn (jensbruhn1@gmail.com) i hænde senest 8 dage før afholdelse af den årlige generalforsamling.

Regnskab 2018

Link til regnskab 2018.

Budget 2019:

    

INDTÆGTER

 

 

Kontingent

            25.000    

 

Entré

          140.000    

 

Bar

            25.000    

 

 

          190.000    

UDGIFTER

 

 

 

Musik

          150.000    

 

Vareforbrug

            12.500    

 

Tryk

              8.000    

 

Koda

              7.000    

 

Vedligehold

              5.000    

 

Diverse

              5.500    

 

Gebyrer

              2.000    

 

 

          190.000    


Fredag den 1. marts 2019, kl. 20

Spisning med følgende menu:

På grund af den pressede tidsplan for aftenen har restauratøren foreslået, at der kun serveres hovedret. Der kan købes kaffe og kage i pausen.

Hovedret:

Langtidsstegt okse tyksteg 

Pommes Anna, rødvins sauce 

Persille pure og salt bagt selleri 

Pris: 125 kr. pr person.

Bar priser:

Glas vin / ½ flaske vin                                                                     45/75 kr.

Fadøl 0,4 L                                                                                           50 kr.

Sodavand                                                                                             30 kr.

Kildevand                                                                                             15 kr.

Menuen skal købes på Billetto under "Find billetter"

Fredag den 1. marts 2019, kl. 21

Kristian Jørgensens kvartet med Mathias Heise og Peter Jensen

Den unge, allerede berømte mundharmonika-spiller Mathias Heise har som sit store forbillede Toots Thielemans, som ofte spillede sammen med Svend Asmussen. Denne aften vil Mathias Heise spille op mod violinisten Kristian Jørgensen, basunisten Peter Jensen, pianisten Olivier Antunes, en bassist og Esben Laub, trommer.

 

Fredag den 5. april 2019, kl. 21

Snorre Kirk Quintet

Snorre Kirk Quintets melodiske og swingende spil er ikke til at stå for - eller sidde stille til. Snorre Kirk selv sidder bag trommerne og på bas er Anders Fjeldsted. I front er trompetisten Tobias Wiklund, Bent Jædig prismodtageren Jan Harbeck og ikke at forglemme den meget originale pianist Magnus Hjort.