Bliv Sponsor

Søllerød Jazzklub har en meget engageret medlemskreds, der sammen med publikums betalinger sikrer et økonomisk fundament for klubbens økonomi.
Søllerøds Jazzklubs ambitioner er dog at øge koncertaktiviteterne, øge integrationen i lokalmiljøet og øge synligheden som klub og koncertarrangør i det nationale kulturmiljø. Dette kræver udover en engageret forening, et stærkere økonomisk fundament, f.eks. ved et økonomisk engagement fra det lokale erhvervsliv eller privatpersoner.

I Søllerød Jazzklub kan en sponsor både være en privatperson og en virksomhed, da
Søllerød Jazzklub kan opfylde begge gruppers motiver for at støtte jazzmusikken og det lokale kulturengagement. Søllerød Jazzklubs sponsorprogram er derfor transparent og aftales med den enkelte sponsor, men målet er at få en bred sponsorkreds fra lokalmiljøet engageret i Søllerød Jazzklub.

Et sponsorat tegnes for et kalenderår.

Eksempler på sponsorater er:
  - Kontantsponsorer, der yder et kontant bidrag.
  - Ydelsessponsor, der ud over et kontant bidrag, også tilbyder klubbens medlemmer og/eller
     klubben ydelser, rabatter eller fordele.
  - Hovedsponsorer omfatter større sponsorater f.eks. til koncerter eller særlige aftaler.

Udbytte:
  - Sponsoren modtager gratis medlemskab for to personer, der så kan bestille billetter til medlemspris.

Kreditering af sponsorerne på Søllerød Jazzklubs:
  - Hjemmeside
  - Facebookside
  - Trykte programmer
  - Nyhedsmails (pt. 500+ modtagere)


Kontakt venligst info@sollerodjazzklub.dk med henblik på tegning af et sponsorat eller mere information .